Biografia

Pr. Petru-Ioan Ilea (preot slujitor)

Biografie

S-a născut la 16 august 1972, în localitatea Luduş, jud. Mureş, din părinţii PETRU şi MARIA ILEA.
A absolvit ciclul primar şi gimnazial în localitatea Luduş, la Şcoala Generală nr. 2 (actuală „Ioan Vlăduţiu”), apoi din anul 1986 a urmat cursurile secţiei de electrotehnică a Liceului Industrial din Luduş, până în anul 1988, când a terminat clasa a X-a. Începând cu acest an, s-a înscris la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1992. În luna septembrie a aceluiaşi an, a fost admis la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, secţia Teologie Pastorală, pe care a absolvit-o în anul 1996.

În anul 1997 a urmat cursurile Ciclului de studii aprofundate ale Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, primind titlul de „magister în teologie”, specializarea Teologie biblică şi sistematică, cu lucrarea: „Metanoia în Liturghie”, avându-l ca îndrumător pe Pr. Prof. Dr. ION BRIA, din Geneva. În paralel cu studiile de masterat a urmat cursuri de limbă germană la Institutul Protestant din Sibiu.

În timpul anilor de studii a participat, de mai multe ori, la conferinţe, simpozioane ecumenice şi schimburi culturale, în ţară şi străinătate (în Elveţia, Rusia, Austria şi Anglia), reprezentând Biserica Ortodoxă Română şi Facultatea de Teologie la care studia. A participat la seminarul inaugural ţinut în Elveţia, la Kappel (22-28 aprilie 1995), pe teme de predarea religiei în şcoală: „Publishers of RE-material in Non-profit-organisations”, seminar organizat de „Religion Education Network”. Alte participări la seminariile organizate de RE-Network le-a avut în septembrie 1995, tot la Kappel, Elveţia, pe tema „Rewriting Biblical Stories”; în St. Petersburg, Rusia, în aprilie 1996, „Religious Education in Russia: traditions and innovations”; şi la Cluj-Napoca, în mai 1997, „Teaching Religion in Secondary Schools”.

Între 2-5 mai 2002, a participat, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la consultanţa internaţională: „Învăţând despre şi din religie – rolul educaţiei religioase într-o Europă a conflictelor”, ce s-a ţinut la Viena (Austria). 

Experienţa dobândită la aceste seminarii i-a folosit ca profesor de religie, pentru că din anul 1997 până în 2002 a predat religia la Şcoala Generală „Ioan Vlăduţiu” şi la Grupul Şcolar Industrial din Luduş. În acest timp a fost preşedintele Ligii Tinerilor Creştini Ortodocşi, filiala Luduş, asociaţie de tineri creştini ortodocşi împreună cu care a revigorat viaţa parohială din oraşul Luduş. Este fondatorul şi redactorul revistei „Logos”, prima revistă de cultură apărută în oraşul Luduş.

Studiile de doctorat le-a început în anul 1997 sub conducerea ştiinţifică a Pr. Prof. Dr. ION BRIA din Geneva, Elveţia, care timp de 5 ani (1996-2001) i-a fost îndrumător în redactarea lucrării „Dinamica recapitulării în Hristos în viaţa eclesială”, o lucrare inedită împărţită în patru părţi: biblică, patristică, sistematic spirituală şi liturgică. Şi-a încheiat stagiul de pregătire a doctoratului cu calificativul „foarte bine”, referatele susţinute primind avizul de a fi publicate, ele apărând în revistele teologice de specialitate din Sibiu, Cluj şi Alba Iulia.

Urmare a decesului părintelui ION BRIA (iulie 2002), a rămas fără îndrumător ştiinţific până în 2004, când a trecut sub conducerea şi coordonarea Arhid. Prof. Dr. IOAN I. ICĂ jr., profesor de Spiritualitate ortodoxă la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, cu care a susţinut doctoratul în 12 aprilie 2006.

În anul 2003 s-a căsătorit cu prof. LIPOVAN EUGENIA-MARIANA şi din căsătorie au rezultat trei copii: MARIA (născută în 01 iulie 2004), IOAN-CASIAN (născut în 19 martie 2008) şi PETRU-ALEXANDRU (născut în 21 iunie 2010).

Din decembrie 2003 până în decembrie 2008 a fost angajat al postului de radio „Renaşterea”, unde a realizat zilnic emisiuni religioase de mare interes pentru ascultători: „Sfinţii Părinţi contemporanii noştri”; „Bucuria credinţei”; „Apa cea vie a Ortodoxiei”; „Cuvântul vieţii”; „Cerul pe pământ. Tâlcuiri din Părinţii filocalici”. În prezent este colaboratorul postului de radio, realizând emisiunea săptămânală: „Merinde pentru suflet”.


A fost hirotonit diacon de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit BARTOLOMEU ANANIA, la data de 5 sept. 2004 şi preot de către Preasfinţia Sa Episcop viar VASILE SOMEŞANUL, la data de 6 sept. 2004 pentru Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca, unde a slujit neîntrerupt 5 ani de zile. Aici a desfăşurat un program constant de săvârşire a Sfintei Liturghii şi a Tainei Sfântului Maslu, cu vizite la bolnavi pentru rugăciuni, spovedanie, împărtăşanie; a efectuat pelerinaje la mănăstirile din Eparhie; a editat o foaie religioasă (24 de numere) pentru asistaţii din Centrul de Îngrijire ce avea în cuprins: Apostolul şi Evanghelia Duminicii, Cuvânt de învăţătură la Evanghelie şi Explicarea Sfintei Liturghii, pe fragmente.
În paralel, a răspuns invitaţiilor pentru „Seri duhovniceşti” la diferite biserici din Cluj-Napoca şi a participat la Simpozioanele „Medicii şi Biserica” de la Bistriţa şi Cluj-Napoca, la Conferinţele preoţeşti de primăvară şi toamnă organizate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Pe 2 iunie 2009 a susţinut referatul „Sfântul Vasile cel Mare şi grija faţă de cei nevoiaşi oglindită în opera şi activitatea sa”, în cadrul Conferinţelor trimestriale ale preoţilor din protopopiatele Cluj I şi II.

A publicat „Meditaţii la Evangheliile de peste săptămână”, în trei volume apărute la Ed. Renașterea între 2007-2009; „Iisus Hristos în viața Bisericii”, Ed. Renașterea, 2010; „Cuvântul vieții” Ed. Renașterea, 2012; precum și articole şi recenzii în revistele Viaţa Transilvaniei, Renaşterea, Tabor şi în ziarul Monitorul de Cluj.


Din 15 mai 2010 a fost numit, prin concurs, preot slujitor la Biserica „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr. 24-26, unde slujeşte împreună cu părintele paroh TITUS MOLDOVAN şi cu părintele profesor ALEXANDRU MORARU.