Biografia

Pr. Alexandru Moraru (preot îmbisericit)

Biografie

S-a născut la 16 august 1948, în satul Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud, din părinţii MITROFAN şi IOANA GĂINĂ, ţărani mijlocaşi.
A urmat Şcoala primară în Poiana Ilvei (1955-1962), apoi Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj (1963-1968) şi Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu (1968-1972). Licenţa a avut-o la disciplina Istoria Bisericii Române, cu subiectul: „Şcolile confesionale ortodoxe din protopopiatul Sibiu I, Sibiu II (Sălişte) şi Nocrich (Agnita) între anii 1948-1918, după documente”, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. MIRCEA PĂCURARIU. 

A urmat cursuri de doctorat în teologie, la zi, între anii 1973-1976 la Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti, secţia istorică, specialitatea Istoria Bisericii Române. A trecut mai apoi, din motive obiective, la Istoria bisericească universală (avându-l conducător ştiinţific Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU). A făcut cursuri de specializare la Colegiul „Sfântul Ştefan”, Universitatea din Oxford-Anglia (13 ianuarie 1979-18 iunie 1980), precum şi de limbă bulgară şi paleoslavă la Universitatea „Sfinţii Chiril şi Metodiu”, Veliko-Târnovo-Bulgaria (1996).

A obţinut doctoratul în teologie la Institutul de grad universitar din Bucureşti, la 11 decembrie 1986, cu tema: „Biserica Angliei şi ecumenismul. Legăturile ei cu Biserica Ortodoxă Română” (avîndu-l conducător ştiinţific pe Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU).

În decursul timpului a îndeplinit următoarele funcţii: pedagog la Seminarul Teologic special Curtea de Argeş (1972-1973), profesor titular pentru disciplinele istorice la Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca (1976-1990); director al aceluiaşi seminar (26 ianuarie-1 octombrie 1990); conferenţiar universitar titular (1 octombrie-1 decembrie 1990); profesor universitar titular la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noţiuni de Paleografie, la Institutul Teologic de grad universitar din Cluj-Napoca (1990-1992), apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” (din 1992-azi); rector (1990-1992) şi apoi decan al aceleiaşi facultăţi (1992-1996), şef de catedră (din 1 ianuarie 2008-azi).

A fost membru în numeroase comisii de titularizări în învăţământul teologic seminarial şi universitar, precum şi învăţământul liceal de stat. A fost coreferent la un număr de 30 teze de doctorat. Din anul 1999 este conducător de doctorat la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu noţiuni de Paleografie; până în prezent şi-au susţinut tezele trei candidaţi.

A fost iniţiatorul reînfiinţării Institutului Teologic de grad universitar din Cluj-Napoca (1990), al revistei „Renaşterea” (1990), precum şi a „Anuarului Facultăţii de Teologie”.

A fost hirotonit diacon pe data de 14 octombrie 1977, apoi preot (16 octombrie 1977). A fost hirotesit iconom (21 iunie 1986) şi iconom stavrofor (9 decembrie 1987), şi distins cu crucea patriarhală, în 30 iunie 1997.

A participat la cea de-a VII-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Canberra – Australia, 1991); a fost membru al Comisiei Unităţii a IV-a al aceluiaşi consiliu (1991-1997), luând parte la întâlnirile de la Evian-Franţa (1992), Bangkok-Thailanda (1993), Alexandria-Egipt (1995), precum şi alte întâlniri ecumenice internaţionale pentru minorităţi şi învăţământ teologic: Novi-Sad - Iugoslavia (1990), Manilla-Filipine (1993), Roma-Italia (1994), Geneva-Elveţia (1994), Duseldorff-Germania (1995), Damasc-Siria (1995), Kecskemet -Ungaria (1995), Veliko-Târnovo - Bulgaria (1995 şi 1996), Trondhein-Norvegia (1996), Geneva-Elveţia (1996), Tesalonic şi Atena (2003).

În cei 36 de ani de activitate didactică a publicat 9 cărţi în 10 volume, a fost co-autor la 2 cărţi, la care se adaugă un număr de 245 de studii, articole, reportaje şi recenzii.
A fost membru în diferite comisii şi asociaţii religios-culturale din ţară şi străinătate:
• Membru în Comitetul de redacţie al revistei „Renaşterea” între anii 1990-1995;
• Membru (Consilier) în Consiliul Judeţean Cluj (1990-2000);
• Redactor coordonator la revista „Studia Universitas Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa” (1992-1995);
• Membru în Senatul Universităţii „Babeş-Bolayi”, Cluj-Napoca (1992-1996);
• Membru îm Comitetul de redacţie al revistei Facultăţii de Teologie: „Studia Universitas Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa” (1992-azi);
• Membru în Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (1994-2006);
• Membru în Comisia de învăţământ teologic universitar al Patriarhiei Române (1990-1996);
• Membru în Comisia internaţională de dialog teologic anglicano-ortodox (din 1990);
• Membru în Comisia a VI-a a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, cu sediul la Geneva (1991-1997);
• Membru în Comisia Naţională de Istorie Eclesiastică din România (din 1996);
• Membru în fundaţiile cultural-caritabile: „Nicolae Ivan” din Cluj-Napoca (1997) şi „Emanoil Gojdu” din Sibiu (1998);
• Preşedinte al Fundaţiei culturale „Ioan Lupaş”, Cluj-Napoca (din 1997);
• Membru în Consiliul de Administraţie al radioului „Renaşterea” (din 1999);
• Membru în Consiliul Naţional de atestare a tilurilor diplomelor universitare - Bucureşti (din 2000);
• Expert ştiinţific naţional CNCSIS-Teologie (în anul 2004);
• Membru al Institutului de Istorie Eclesiastică, Cluj-Napoca, (din 2007);
• Membru-coordonator al „Analelor ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă”, Cluj-Napoca (din 2007);
• Membru în Consiliul Institutului de Studii Doctorale, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (din 2008).

A primit următoarele distincţii:
• Cetăţean de onoare al comunei Chiuieşti, din judeţul Cluj (1997);
• Diplomă şi medalie jubiliară „Vasile Goldiş”, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la Marea Unire din 1918, acordată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad (1998);
• Diplomă de excelenţă din partea Societăţii cultural-ştiinţifice „Virtus Romana Rediviva”, Cluj-Napoca (2000);
• Diplomă de excelenţă din partea Consiliului naţional de evaluare academică şi acredi-tare, Bucureşti (2005);
• Diplomă de merit (2007) şi diplomă de excelenţă didactică (2005 şi 2010) din partea Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;
• Recunoaşterea activităţii didactice ca profesor de Istorie bisericească în „TOP 100 între personalităţile lumii din anul 2010”, medalie comemorativă şi înscrierea în „Dicţionarul biografiei internaţionale” (ediţia a 35-a), Cambridge, Anglia, 2010.

A slujit în calitate de preot, pe perioade de timp, în diferite parohii din Cluj-Napoca.
Din 24 septembrie 1977 s-a căsătorit cu prof. VALERIA-GEMMA MORARU (dată la care mi-am schimbat numele din GĂINĂ în MORARU) şi din căsătorie au rezultat cinci copii: SANDA-VALERIA, născută în 3 ianuarie 1979 (actualmente asistent universitar doctor la Facultatea de Litere, Secţia Spaniolă, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca), MARIA-LĂCRĂMIOARA, născută în 6 septembrie 1980 (traducător de spaniolă-norvegiană), ANA-IOANA, născută în 7 ianuarie 1982 (traducător de spaniolă-engleză, căsătorită cu BOGDAN VASILE ALEXANDRU, licenţiat şi masterand în kinetoterapie şi în psihologie), VALERIU-ALEXANDRU, născut în 18 aprilie 1984 (licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene; licenţiat în managementul instituţiilor europene; masterand şi doctorand în istorie şi studii iudaice) şi ANDREIA-GEMMA, născută în 15 ianuarie 1992 (elevă clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca.