Ciprian Para

Dirijorul Ciprian Para este conferenţiar universitar doctor al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Pornit de pe meleaguri arădene, este legat de oraşul Cluj datorită anilor de studenţie, petrecuţi la clasa profesorului universitar Florentin Mihăescu (specializarea Dirijat cor academic), prin debutul dirijoral petrecut în perioada studenţiei, alături de corul „Cappella Transylvanica”, condus de prof. univ. dr. Cornel Groza, prin numeroasele concerte susţinute cu Ansamblul coral „Ave Musica” al Academiei de Muzică, cu orchestra şi corul Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă”. 


Alături de cursurile de perfecţionare urmate în Italia, Elveţia şi Spania, cele peste 300 de concerte corale şi vocal-simfonice rezultat al colaborărilor cu corurile şi orchestrele simfonice ale Filarmonicilor din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Timişoara sau cu ansambluri din Franţa, Germania, Italia, Spania şi Ungaria au cizelat treptat gestul şi au conturat personalitatea artistică a dirijorului. 

Titlul de Doctor în Muzică obţinut în anul 2003, cu teza „Demersul dirijoral ca factor de împlinire a unei concepţii interpretative”, marchează o altă latură a activităţii sale, aceea a cercetării muzicologice, strâns legată de practica dirijorală, şi ilustrată de cele două volume tipărite în anul 2005: „Concepţia interpretativă în demersul dirijoral” şi „Relaţia dirijorului cu ansamblul muzical”. 

Activitatea artistică a dirijorului Ciprian Para este strâns legată de cea didactică, iar repertoriul său înglobează lucrări aparţinând unor genuri diverse, ce ilustrează stilistic marile epoci din istoria muzicii universale şi româneşti, cuprinse şi în antologiile corale pe care le-a realizat în scop didactic, unele imprimate pe CD-urile editate în ţară și străinătate. 

Creaţia religioasă este o constantă a bogatului său repertoriu (peste 500 de opusuri) înnoit în fiecare stagiune cu prime audiţii, ca şi in cazul Liturghiei compusă de Gheorghe Dima, o inspirată valorificare a creaţiei autohtone pentru cor bărbătesc.