Gemeinderat

Art. 59 - (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunării parohiale. Adunarea parohială este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în număr de 7, 9 sau 12 membri – în funcţie de categoria parohiei, precum şi 2-4 membri supleanţi.
(2) Membrii Consiliului parohial şi supleanţii, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activează benevol şi pot fi realeşi.
(4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca preşedinte, ceilalţi preoţi şi diaconi slujitori activi ai parohiei, precum şi primul cântăreț (cantor, dascăl) al bisericii parohiale.

(Din STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE)

Membrii de drept în Consiliul parohial:
1. Pr. paroh MOLDOVAN TITUS (preşedinte);
2. Pr. dr. ILEA PETRU-IOAN (preot slujitor);
3. Pr. prof. univ. dr. MORARU ALEXANDRU (preot îmbisericit);
4. Dl. PARA CIPRIAN (Conferenţiar universitar doctor la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, dirijorul corului „Theophania” al Bisericii Ortodoxe „Schimbarea la Faţă”) - Distins de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit BARTOLOMEU ANANIA cu „Crucea Transilvană”, cea mai importantă distincţie pe care o oferă Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului.

Membrii Consiliului parohial (în ordine alfabetică):

1. Dl. BOGDAN DORIN (inspector Primăria Cluj-Napoca);
2. Dl. BOJIȚĂ MARIUS (profesor universitar doctor - preşedintele Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”) - Distins de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit BARTOLOMEU ANANIA cu „Crucea Transilvană”, cea mai importantă distincţie pe care o oferă Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului;
3. Dl. BOTIŞ TEODOR (pictor şi conferenţiar la Academia de Arte Vizuale din Cluj-Napoca) - Distins de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit ANDREI ANDREICUȚ cu „Crucea Transilvană”, cea mai importantă distincţie pe care o oferă Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului;
4. Dl. BUTA GHEORGHE (magistrat, pensionar);
5. Dl. DÂNCU VASILE SEBASTIAN (profesor universitar doctor, președintele Institutului Român pentru Evaluare și Strategie - IRES; profesor la Facultatea de Sociologie a Univeristății din București, profesor asociat la Facultatea de Sociologie din Cluj-Napoca);
6. Dl. ILE GHEORGHE (inspector Sanepid, Cluj-Napoca);
7. Dl. MACARIE SORIN (medic primar oftalmolog, Spital Clinic Judeţean Cluj-Napoca);
8. Dl. NEGRU ANDREI (cercetător științific I, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române);
9. Dl. NICOARĂ IOAN (inginer diplomat, Primăria Cluj-Napoca);
10. Dl. PEȘTEAN SILVIU (jurist, colonel în rezervă);
11. Dl. POP IOAN (inspector Tetarom, Cluj-Napoca);
12. Dl. POTRA IOAN (inginer, pensionar);
13. Dl. RĂCĂȘAN LIVIU (director, Tehnofrig S.A. Cluj-Napoca);
14. Dl. REVNIC FLORIN (inginer, pensionar);
15. Dl. RUS IOAN (profesor universitar doctor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, directorul general al reprezentanţei Mercedes-Benz Transilvania) - Distins de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit BARTOLOMEU ANANIA cu „Crucea Transilvană”, cea mai importantă distincţie pe care o oferă Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului;
16. Dl. ŞERBULESCU MIRCEA (inginer, pensionar).